Privacystatement formulier informatie-aanvraag

Verantwoordelijke

Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen over uw informatie-aanvraag. Uw gegevens worden niet voor andere acties gebruikt en ook niet gedeeld met derden, tenzij Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel hiertoe wettelijk verplicht is.

Grondslag van de verwerking

Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8.a van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als u als betrokkene voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming hebt verleend. Hiervan is sprake is omdat u deze toestemmingsstelling aangeklikt heeft als akkoord. (artikel 8, onder a, van de Wbp).

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 13 van de Wbp verplicht Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel bewaart de persoonsgegevens die u invult op het formulier informatie-aanvraag 1 jaar.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Autobedrijf Nagel / Auto Expert Nagel
Inzageverzoek Wbp
De Kleine Elst 48
5246 JJ ROSMALEN